Tin Tức

Cảm xúc âm nhạc: Ba kể con nghe

Cảm xúc âm nhạc: Ba kể con nghe

ngày 05/05/2015 09:13 AM

Con có biết thứ âm nhạc nào hay nhất cuộc đời ba không? Đó là tiếng con khóc lúc trào đời, trầm bổng, the thé, đánh dấu khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời ba...