Tin Tức

Cảm xúc âm nhạc: Giấu nước mắt vào mưa

Cảm xúc âm nhạc: Giấu nước mắt vào mưa

ngày 25/04/2015 11:08 AM

Có nhiều người lúc chia tay cố không rơi nước mắt, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt đau lòng hơn. Nhưng thực ra, rơi nước mắt hay không chỉ quyết định việc đau lòng công khai hay bí...