Anh Đã Yêu Em

Duy Mạnh

Lời sám hối của kẻ hoàn lương

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Ước cho em quay về

Duy Mạnh

Yêu Để Làm Chi

Duy Mạnh

Kiếp Đỏ Đen

Duy Mạnh

Trái tim khóc

Duy Mạnh

Khóc cho người đi (Remix)

Duy Mạnh

Phải Chăng Tôi Yêu Hai Người

Duy Mạnh

Xin Cho Em Một Cơ Hội

Duy Mạnh

Hãy về đây bên anh

Duy Mạnh

Bóng trăng đang dần trôi

Duy Mạnh

Khóc cho người ra đi remix

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Trái tim còn đau

Duy Mạnh